• Hellqvist Snickeri
  • Hellqvist Snickeri
  • Hellqvist Snickeri
  • Hellqvist Snickeri

Hellqvists Snickeri

Hellqvists Snickeri är ett företag med stor erfarenhet och kunnande men också med ett stort mått av nytänkande och kreativitet. Vi framhåller gärna våra yrkesskickliga medarbetare.

Vi erbjuder allt från specialsnickerier i delar till hela inredningar, från idé och ritningsunderlag till montage av inredningar till hotel, kontor, butiker, restauranger, fastigheter och offshoreindustrin. Vi har en specialkompetens inom området hissinredning. Här arbetar vi främst med plåtmaterial men också hela träinredningar.

Glasmästare, målare och rörmokare är några av de som vi har ett nära och bra sammarbete med.

Hellqvist Snickeri - Referenser

Referenser på våra jobb

Här finns exempel på referenser från tidigare utförda uppdrag. Vi vill visa på både hantverksskicklighet samt stor variation på vår produktion.

Läs mer »